Sendeplan


16. April 2018 - 22. April 2018

Datum/Uhrzeit Sendung Moderator
22/04/2018
22:00 - 23:59 Shorty
Nachtschicht mit Shorty Shorty Nachtschicht mit Shorty

23. April 2018 - 29. April 2018

Datum/Uhrzeit Sendung Moderator
28/04/2018
22:00 - 23:59 Shorty
Nachtschicht mit Shorty Shorty Nachtschicht mit Shorty
29/04/2018
20:00 - 23:59 DrDanny
Musik zum Träumen DrDanny Musik zum Träumen
29/04/2018
22:00 - 23:59 Shorty
Nachtschicht mit Shorty Shorty Nachtschicht mit Shorty

30. April 2018 - 6. Mai 2018

Datum/Uhrzeit Sendung Moderator
05/05/2018
22:00 - 23:59 Shorty
Nachtschicht mit Shorty Shorty Nachtschicht mit Shorty
06/05/2018
20:00 - 23:59 DrDanny
Musik zum Träumen DrDanny Musik zum Träumen
06/05/2018
22:00 - 23:59 Shorty
Nachtschicht mit Shorty Shorty Nachtschicht mit Shorty

7. Mai 2018 - 13. Mai 2018

Datum/Uhrzeit Sendung Moderator
12/05/2018
22:00 - 23:59 Shorty
Nachtschicht mit Shorty Shorty Nachtschicht mit Shorty
13/05/2018
20:00 - 23:59 DrDanny
Musik zum Träumen DrDanny Musik zum Träumen
13/05/2018
22:00 - 23:59 Shorty
Nachtschicht mit Shorty Shorty Nachtschicht mit Shorty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10